Termer og metoder

Aerob slamalder  
Biokemisk iltforbrug (BOD)  
Kemisk iltforbrug (COD)  
Hydraulisk opholdstid  
Fosfor-frigivelsestest  
Sigtedybde  
Slamalder  
Slamproduktion  
Slambelastning  
Slamvolumenindex  
Suspenderet tørstof  
Trådindex  
Turbiditet  
Tørstofindhold  
Tørstofglødetab  
Returslam  
Overskudsslam  
Primær slam  
Sekundær slam  
   

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.