ThermomonasHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnThermomonas
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID141948

Taksonomi

DomæneBacteria
SlægtThermomonas

16S gen kopinummer
# Genomer14

Trådformende
Trådformende


Fluorescens mikroskopibillede af aktivt slam. Rød = Thermomonas-lignende organismer, turkis = Nitrospira og grøn = andre bakterier. Bar = 10 μm. - Kilde:2

Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Meget lidt vides om denne slægts funktion i aktivt slam.

Vis alt

Fysiologi

Er formentlig involveret i nedbrydning af fenol.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Anlæg med biologisk fosforfjernelse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof15789
Nitratreduktion156789
Nitritreduktion5789
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering679

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre1
Glukose
Aminosyre1

Referencer

[1] McIlroy, Starnawska, Starnawski, Saunders, Nierychlo, Nielsen, et al. - Identification of active denitrifiers in full-scale nutrient removal wastewater treatment systems. - Environ. Microbiol. 18(1): 50-64. doi:10.1111/1462-2920.12614

[2] Dolinšek, Lagkouvardos, Wanek, Wagner, Daims - Interactions of nitrifying bacteria and heterotrophs: identification of a Micavibrio-like putative predator of Nitrospira spp. - Appl. Environ. Microbiol. 79(6): 2027-37. doi:10.1128/AEM.03408-12

[3] Baek, Kim, Yin, Jeon, Im, Kim, et al. - Isolation and characterization of bacteria capable of degrading phenol and reducing nitrate under low-oxygen conditions. - Curr. Microbiol. 47(6): 462-6.

[4] - NCBI genome database, NCBI id 141948 -

[5] Mergaert, Cnockaert, Swings - Thermomonas fusca sp. nov. and Thermomonas brevis sp. nov., two mesophilic species isolated from a denitrification reactor with poly(epsilon-caprolactone) plastic granules as fixed bed, and emended description of the genus Thermomonas. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 53(Pt 6): 1961-6. doi:10.1099/ijs.0.02684-0

[6] Busse, Kämpfer, Moore, Nuutinen, Tsitko, Denner, et al. - Thermomonas haemolytica gen. nov., sp. nov., a gamma-proteobacterium from kaolin slurry. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 52(Pt 2): 473-83. doi:10.1099/00207713-52-2-473

[7] Alves, Rainey, Nobre, da Costa - Thermomonas hydrothermalis sp. nov., a new slightly thermophilic gamma-proteobacterium isolated from a hot spring in central Portugal. - Syst. Appl. Microbiol. 26(1): 70-5.

[8] Kim, Im, In, Kim, Yang - Thermomonas koreensis sp. nov., a mesophilic bacterium isolated from a ginseng field. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56(Pt 7): 1615-9. doi:10.1099/ijs.0.64049-0

[9] Wang, Zheng, Wang, Wang, Wang - Thermomonas carbonis sp. nov., isolated from the soil of a coal mine. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 64(Pt 11): 3631-5. doi:10.1099/ijs.0.063800-0

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.