CompetibacterHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnCompetibacter
Navnestatus
Navnestatus
Tom eller ukonfigureret indholdstype Tom eller ukonfigureret indholdstype
Andre navne

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer
# Genomer

Trådformende


GAO
Aerob heterotrof
Nitritreduktion
Fermentering

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Menes at konkurrere med BioP-bakterierne om kulstofkilde og dermed forringe den biologiske fosforfjernelse. Er formentlig mest problematisk ved varmere klimaer.

Vis alt

Diversitet

Competibacter; Contendobacter.

Fysiologi

Glykogen akkumulerende bakterier (GAO). Menes at være specialiseret i at optage og oplagre kortkædede fedtsyrer under anaerobe forhold. Nogle typer kan formentlig fermentere glukose.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Findes i anlæg, der behandler byspildevand, men også i anlæg, der modtager husholdningsaffald. De har en relativ højere udbredelse i anlæg med biologisk fosforfjernelse. Deres udbredelse hænger sammen med mængden af industrispildevand anlægget behandler. De har en lavere udbredelse i anlæg med sidestrømshydrolyse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Substratudnyttelse

Eddikesyre
Glukose
Aminosyre

Referencer

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.