ThiothrixHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnThiothrix
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID1030

Taksonomi

DomæneBacteria
SlægtThiothrix

16S gen kopinummer2-4
# Genomer434

Trådformende
Trådformende


FISH-billede af Thiothrix. Fasekonstrastbillede som viser svovlkorn i cellerne (S). B. Den samme tråd uden svovlkorn C. Den samme tråd med FISH-hybridisering (grøn) D. Den samme tråd med FISH-hybridisering for Thiothrix (rød). Bar= 5 µm. - Kilde:1

Autotroph/mixotroph
Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Trådformende svovloxiderende bakterier. Nogle har type 021N morfotype. Kan være meget udbredt i aktivt slam og er almindelig i industrianlæg. De kan medføre alvorlige bundfældningsproblemer og til tider forårsage skumning.

Vis alt

Diversitet

Flere forskellige arter er blevet beskrevet Thiothrix eikelboomii, T. nivea, T. unzii, T. fructosivorans, T. defluvii. Der er en stor morfologisk diversitet mellem trådene inden for gruppen. Inkluderer bl.a. Eikelboom type 021N se billeder.

Fysiologi

Thiothrix er aerobe heterotrofe. De kan bruge reducerede svovlforbindelser (sulfid og thiosulfid) som energikilde og danner svovlkorn inden i cellerne.

Kontrolmetode

Thiothrix kontrolleres ved at fjerne sulfid fra slammet ved fældning eks. med jernclorid

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Almindelig i anlæg med kulstoffjernelse og industrianlæg med nitrifikation. Sjælden i anlæg med kvælstof og fosforfjernelse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph169
PAO
GAO
Aerob Heterotrof1678
Nitratreduktion15678
Nitritreduktion7
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre1
Glukose1
Aminosyre

Referencer

[1] Nielsen, de Muro, Nielsen (2000): Studies on the in situ physiology of Thiothrix spp. present in activated sludge. Environ. Microbiol. 2(4): 389-98.

[2] Kanagawa, Kamagata, Aruga, Kohno, Horn, Wagner, et al. (2000): Phylogenetic analysis of and oligonucleotide probe development for eikelboom type 021N filamentous bacteria isolated from bulking activated sludge. Appl. Environ. Microbiol. 66(11): 5043-52.

[3] - NCBI genome database, NCBI id 1030 -

[4] Lapidus, Nolan, Lucas, Glavina Del Rio, Tice, Cheng, et al. (2011): Genome sequence of the filamentous, gliding Thiothrix nivea neotype strain (JP2(T)). Stand Genomic Sci 5(3): 398-406. doi:10.4056/sigs.2344929

[5] Aruga, Kamagata, Kohno, Hanada, Nakamura, Kanagawa, et al. (2002): Characterization of filamentous Eikelboom type 021N bacteria and description of Thiothrix disciformis sp. nov. and Thiothrix flexilis sp. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 52(Pt 4): 1309-16. doi:10.1099/00207713-52-4-1309

[6] Howarth, Unz, Seviour, Seviour, Blackall, Pickup, et al. (1999): Phylogenetic relationships of filamentous sulfur bacteria (Thiothrix spp. and Eikelboom type 021N bacteria) isolated from wastewater-treatment plants and description of Thiothrix eikelboomii sp. nov., Thiothrix unzii sp. nov., Thiothrix fructosivorans sp. nov. and Thiothrix defluvii sp. nov. Int. J. Syst. Bacteriol. 49 Pt 4(): 1817-27. doi:10.1099/00207713-49-4-1817

[7] Chernousova, Gridneva, Grabovich, Dubinina, Akimov, Rossetti, et al. (2009): Thiothrix caldifontis sp. nov. and Thiothrix lacustris sp. nov., gammaproteobacteria isolated from sulfide springs. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 59(Pt 12): 3128-35. doi:10.1099/ijs.0.009456-0

[8] - Larkin And Shinabarger 1983 -

[9] - Tandoi Et Al 1994 -

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.