AcinetobacterHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnAcinetobacter
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID469

Taksonomi

DomæneBacteria
FamilieMoraxellaceae

16S gen kopinummer4-7
# Genomer13852

Trådformende
Trådformende


Acinetobacter spp. Bar = 10 microns. FISH på aktivt slam fra Munchen II Renseanlæg. Trådformende bakterier af Eikelboom type 1863 viser klare celler.

Aerob heterotrof
Nitratreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

De kan være almindelige i renseanlæg, men oftest skyldes dette en høj udbredelse i det tilførte spildevand. Har været foreslået som BioP-bakterier, men dette er aldrig fundet korrekt. Kan være trådformende.

Vis alt

Fysiologi

Medlemmer af slægten er generelt aerobe heterotrofe. Der findes dog ingen data fra renseanlæg.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO7456
GAO7456
Aerob Heterotrof189
Nitratreduktion89
Nitritreduktion
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering8

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre
Glukose
Aminosyre

Referencer

[1] Wagner, Erhart, Manz, Amann, Lemmer, Wedi, et al. - Development of an rRNA-targeted oligonucleotide probe specific for the genus Acinetobacter and its application for in situ monitoring in activated sludge. - Appl. Environ. Microbiol. 60(3): 792-800.

[2] - NCBI genome database, NCBI id 469 -

[3] Seviour, Blackall, Christensson, Hugenholtz, Cunningham, Bradford, et al. - The filamentous morphotype Eikelboom type 1863 is not a single genetic entity. - J. Appl. Microbiol. 82(4): 411-21.

[4] - Tandoi Et Al 1998 -

[5] - Jenkins And Tandoi 1991 -

[6] Seviour, Mino, Onuki - The microbiology of biological phosphorus removal in activated sludge systems. - FEMS Microbiol. Rev. 27(1): 99-127.

[7] Bond, Erhart, Wagner, Keller, Blackall - Identification of some of the major groups of bacteria in efficient and nonefficient biological phosphorus removal activated sludge systems. - Appl. Environ. Microbiol. 65(9): 4077-84.

[8] - Martins Teixeira And Carreira Merquiror 2014 -

[9] - Garrity Et Al 2005 -

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.