AccumulibacterHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnAccumulibacter
NavnestatusC
NavnestatusCandidate
Andre navne
NCBI taksonomi ID327159

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer2
# Genomer10123

Trådformende


Mikroskopibillede af slam beriget med Accumulibacter farvet med methylenblå. Lilla klumper af celler er celler med oplagret polyfosfat. Bar = 6 ?m. - Kilde:4

PAO
GAO
Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

BioP-bakterier (PAO). Aerob. Nogle typer kan denitrificere. De optager kulstof under anaerobe forhold og oplagrer polyfosfat under aerobe forhold. Er de primære BioP-bakterier i renseanlæg med fede syrer i spildevandet.

Vis alt

Diversitet

Gruppe I og II består af flere forskellige undergrupper. De denitrificerende Accumulibacter hører formentlig kun til gruppe I.

Fysiologi

BioP-bakterier (PAO). Er specialiseret i at optage og lagre kortkædede fedtsyrer ved hydrolyse under anaerobe forhold, hvor deres polyfosfatlager forbruges som energikilde. Under aerobe forhold optages fosfor og lagres i cellerne som polyfosfat.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Findes i anlæg, der behandler byspildevand, men også i anlæg, der modtager husholdningsaffald. De har en relativ højere udbredelse i anlæg med biologisk fosforfjernelse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB123
NOB123
Anammox123
Autotroph/mixotroph
PAO413123
GAO4713123
Aerob Heterotrof413123
Nitratreduktion1213123
Nitritreduktion61213123
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering13

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre413
Glukose13
Aminosyre13

Referencer

[1] García Martín, Ivanova, Kunin, Warnecke, Barry, McHardy, et al. - Metagenomic analysis of two enhanced biological phosphorus removal (EBPR) sludge communities. - Nat. Biotechnol. 24(10): 1263-9. doi:10.1038/nbt1247

[2] Flowers, He, Malfatti, del Rio, Tringe, Hugenholtz, et al. - Comparative genomics of two 'Candidatus Accumulibacter' clades performing biological phosphorus removal. - ISME J 7(12): 2301-14. doi:10.1038/ismej.2013.117

[3] Skennerton, Barr, Slater, Bond, Tyson - Expanding our view of genomic diversity in Candidatus Accumulibacter clades. - Environ. Microbiol. 17(5): 1574-85. doi:10.1111/1462-2920.12582

[4] Crocetti, Hugenholtz, Bond, Schuler, Keller, Jenkins, et al. - Identification of polyphosphate-accumulating organisms and design of 16S rRNA-directed probes for their detection and quantitation. - Appl. Environ. Microbiol. 66(3): 1175-82.

[5] He, McMahon - Microbiology of 'Candidatus Accumulibacter' in activated sludge. - Microb Biotechnol 4(5): 603-19. doi:10.1111/j.1751-7915.2011.00248.x

[6] Flowers, He, Yilmaz, Noguera, McMahon - Denitrification capabilities of two biological phosphorus removal sludges dominated by different "Candidatus Accumulibacter" clades. - Environ Microbiol Rep 1(6): 583-588. doi:10.1111/j.1758-2229.2009.00090.x

[7] Acevedo, Oehmen, Carvalho, Seco, Borrás, Barat, et al. - Metabolic shift of polyphosphate-accumulating organisms with different levels of polyphosphate storage. - Water Res. 46(6): 1889-900. doi:10.1016/j.watres.2012.01.003

[8] Peterson, Warnecke, Madejska, McMahon, Hugenholtz - Environmental distribution and population biology of Candidatus Accumulibacter, a primary agent of biological phosphorus removal. - Environ. Microbiol. 10(10): 2692-703. doi:10.1111/j.1462-2920.2008.01690.x

[9] He, Gall, McMahon - "Candidatus Accumulibacter" population structure in enhanced biological phosphorus removal sludges as revealed by polyphosphate kinase genes. - Appl. Environ. Microbiol. 73(18): 5865-74. doi:10.1128/AEM.01207-07

[10] Mielczarek, Nguyen, Nielsen, Nielsen - Population dynamics of bacteria involved in enhanced biological phosphorus removal in Danish wastewater treatment plants. - Water Res. 47(4): 1529-44. doi:10.1016/j.watres.2012.12.003

[11] Kim, Lee, Kim, Song, Park, Jeon, et al. - Analysis of the fine-scale population structure of "Candidatus accumulibacter phosphatis" in enhanced biological phosphorus removal sludge, using fluorescence in situ hybridization and flow cytometric sorting. - Appl. Environ. Microbiol. 76(12): 3825-35. doi:10.1128/AEM.00260-10

[12] Kim, Lee, Lee, Jeon - Characterization of the denitrification-associated phosphorus uptake properties of "Candidatus Accumulibacter phosphatis" clades in sludge subjected to enhanced biological phosphorus removal. - Appl. Environ. Microbiol. 79(6): 1969-79. doi:10.1128/AEM.03464-12

[13] Kong, Nielsen, Nielsen - Microautoradiographic study of Rhodocyclus-related polyphosphate-accumulating bacteria in full-scale enhanced biological phosphorus removal plants. - Appl. Environ. Microbiol. 70(9): 5383-90. doi:10.1128/AEM.70.9.5383-5390.2004

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.