NitrotogaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnNitrotoga
NavnestatusC
NavnestatusCandidate
Andre navne
NCBI taksonomi ID453161

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer
# Genomer0NCBI

Trådformende


NOB
Autotroph/mixotroph

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Nitrotoga er nitrit oxiderende bakterier (nitrifikanter, NOB), er udbredte i nogle anlæg.

Vis alt

Diversitet

‘Candidatus Nitrotoga arctica’

Fysiologi

Nitrificerende bakterier (NOB). Oxidation af nitrit til nitrat under oxiske forhold med fiksering af kuldioxid (CO2) som eneste kulstofkilde.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Kan i nogle anlæg være mere udbredt end den mest almindelige NOB (Nitrospira).

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB1
Anammox
Autotroph/mixotroph1
PAO
GAO
Aerob Heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre
Glukose
Aminosyre

Referencer

[1] Lücker, Schwarz, Gruber-Dorninger, Spieck, Wagner, Daims, et al. - Nitrotoga-like bacteria are previously unrecognized key nitrite oxidizers in full-scale wastewater treatment plants. - ISME J 9(3): 708-20. doi:10.1038/ismej.2014.158

[2] Alawi, Lipski, Sanders, Pfeiffer, Spieck - Cultivation of a novel cold-adapted nitrite oxidizing betaproteobacterium from the Siberian Arctic. - ISME J 1(3): 256-64.

[3] Alawi, Off, Kaya, Spieck - Temperature influences the population structure of nitrite-oxidizing bacteria in activated sludge. - Environ Microbiol Rep 1(3): 184-90. doi:10.1111/j.1758-2229.2009.00029.x

[4] Nowka, Daims, Spieck - Comparison of oxidation kinetics of nitrite-oxidizing bacteria: nitrite availability as a key factor in niche differentiation. - Appl. Environ. Microbiol. 81(2): 745-53. doi:10.1128/AEM.02734-14

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.