Candidatus NitrotogaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnCandidatus Nitrotoga
Navnestatus
Navnestatus
Tom eller ukonfigureret indholdstype Tom eller ukonfigureret indholdstype
Andre navne

Taksonomi


16S gen kopinummer
# Genomer

Trådformende


FISH-billede af Nitrotoga-lignende bakterie i aktivt slam fra renseanlægget Bad Zwischenahn. Nitrotoga er lilla. Bar = 10 µm.


POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Nitrotoga er nitrit oxiderende bakterier (nitrifikanter, NOB), er udbredte i nogle anlæg.

Vis alt

Diversitet

‘Candidatus Nitrotoga arctica’

Fysiologi

Nitrificerende bakterier (NOB). Oxidation af nitrit til nitrat under oxiske forhold med fiksering af kuldioxid (CO2) som eneste kulstofkilde.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Kan i nogle anlæg være mere udbredt end den mest almindelige NOB (Nitrospira).

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Substratudnyttelse

Eddikesyre
Glukose
Aminosyre

Referencer

Skjul detaljer

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.