DefluviicoccusHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnDefluviicoccus
NavnestatusC
NavnestatusCandidate
Andre navne
NCBI taksonomi ID111830

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer
# Genomer223

Trådformende
Trådformende


Fluorescens mikroskopibillede af biomassen fra en lab-skala anaerob-aerob SBR. Pink celler er Defluviicoccus vanus, turkise celler er ‘Candidatus Accumulibacter phosphatis' og lilla celler er andre bakterier. Scale bar: 10 μm. - Kilde:4

GAO
Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Fermentering

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Defluviicoccus er glykogen akkumulerende organismer (GAO) og foreslået som konkurrenter til biologisk fosforfjernelse da de lever af samme substrat som BioP-bakterierne (PAO) formentlig uden at akkumulere polyfosfat. De trådformende typer er impliceret i dårlig bundfældning.

Vis alt

Diversitet

Defluviicoccus deles op i fire clusters. Clusters I, II og IV har tetrademorfologi. Cluster III er trådformende af 'Nostocoida limicola'-typen.

Fysiologi

Glykogen akkumulerende bakterier (GAO). Er formentlig specialiseret i udnyttelse af kortkædede fedtsyrer som optages og oplagres under anaerobe forhold. Vokser under oxiske forhold.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Findes i anlæg, der behandler byspildevand, men også i anlæg, der modtager husholdningsaffald. De har en relativ højere udbredelse i anlæg med biologisk fosforfjernelse. De kan ved varmere klimaer påvirke den biologiske fosforfjerelse negativt.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB2
NOB2
Anammox2
Autotroph/mixotroph2
Aerob Heterotrof4578142311
Nitratreduktion812211
Nitritreduktion8122
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering211

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre457814
Glukose5814
Aminosyre814

Referencer

[1] McIlroy, Speirs, Tucci, Seviour - In situ profiling of microbial communities in full-scale aerobic sequencing batch reactors treating winery waste in australia. - Environ. Sci. Technol. 45(20): 8794-803. doi:10.1021/es2018576

[2] Nobu, Tamaki, Kubota, Liu - Metagenomic characterization of 'Candidatus Defluviicoccus tetraformis strain TFO71', a tetrad-forming organism, predominant in an anaerobic-aerobic membrane bioreactor with deteriorated biological phosphorus removal. - Environ. Microbiol. 16(9): 2739-51. doi:10.1111/1462-2920.12383

[3] Wang, Guo, Mao, Xia, Zhang - Metabolic characteristics of a glycogen-accumulating organism in Defluviicoccus cluster II revealed by comparative genomics. - Microb. Ecol. 68(4): 716-28. doi:10.1007/s00248-014-0440-3

[4] Meyer, Saunders, Blackall - Putative glycogen-accumulating organisms belonging to the Alphaproteobacteria identified through rRNA-based stable isotope probing. - Microbiology (Reading, Engl.) 152(Pt 2): 419-29. doi:10.1099/mic.0.28445-0

[5] Wong, Liu - Ecophysiology of Defluviicoccus-related tetrad-forming organisms in an anaerobic-aerobic activated sludge process. - Environ. Microbiol. 9(6): 1485-96. doi:10.1111/j.1462-2920.2007.01267.x

[6] Nittami, McIlroy, Seviour, Schroeder, Seviour - Candidatus Monilibacter spp., common bulking filaments in activated sludge, are members of Cluster III Defluviicoccus. - Syst. Appl. Microbiol. 32(7): 480-9. doi:10.1016/j.syapm.2009.07.003

[7] Wong, Tan, Ng, Liu - Identification and occurrence of tetrad-forming Alphaproteobacteria in anaerobic-aerobic activated sludge processes. - Microbiology (Reading, Engl.) 150(Pt 11): 3741-8. doi:10.1099/mic.0.27291-0

[8] Burow, Kong, Nielsen, Blackall, Nielsen - Abundance and ecophysiology of Defluviicoccus spp., glycogen-accumulating organisms in full-scale wastewater treatment processes. - Microbiology (Reading, Engl.) 153(Pt 1): 178-85. doi:10.1099/mic.0.2006/001032-0

[9] McIlroy, Seviour - Elucidating further phylogenetic diversity among the Defluviicoccus-related glycogen-accumulating organisms in activated sludge. - Environ Microbiol Rep 1(6): 563-8. doi:10.1111/j.1758-2229.2009.00082.x

[10] Tu, Schuler - Low acetate concentrations favor polyphosphate-accumulating organisms over glycogen-accumulating organisms in enhanced biological phosphorus removal from wastewater. - Environ. Sci. Technol. 47(8): 3816-24. doi:10.1021/es304846s

[11] Maszenan, Seviour, Patel, Janssen, Wanner - Defluvicoccus vanus gen. nov., sp. nov., a novel Gram-negative coccus/coccobacillus in the 'Alphaproteobacteria' from activated sludge. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 55(Pt 5): 2105-11. doi:10.1099/ijs.0.02332-0

[12] Wang, Zeng, Dai, Peng, Yuan - The denitrification capability of cluster 1 Defluviicoccus vanus-related glycogen-accumulating organisms. - Biotechnol. Bioeng. 99(6): 1329-36. doi:10.1002/bit.21711

[13] Mielczarek, Nguyen, Nielsen, Nielsen - Population dynamics of bacteria involved in enhanced biological phosphorus removal in Danish wastewater treatment plants. - Water Res. 47(4): 1529-44. doi:10.1016/j.watres.2012.12.003

[14] McIlroy, Nittami, Seviour, Seviour - Filamentous members of cluster III Defluviicoccus have the in situ phenotype expected of a glycogen-accumulating organism in activated sludge. - FEMS Microbiol. Ecol. 74(1): 248-56. doi:10.1111/j.1574-6941.2010.00934.x

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.