MeganemaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnMeganema
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID356797

Taksonomi

DomæneBacteria
FamilieMeganemaceae
SlægtMeganema

16S gen kopinummer1
# Genomer14

Trådformende
Trådformende


Billede af M. perideroedes Gr1T farvet med safranin O. Bar = 10 µm. - Kilde:4

Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Trådformende bakterier, der oftest ses i industrianlæg, hvor de kan være impliceret i dårlig bundfældning.

Vis alt

Diversitet

M. perideroedes

Fysiologi

De er aerobe heterotrofe. Nogle kan reducere nitrat og måske nitrit under anoxiske forhold. De kan ikke denitrificere til N2O/N2. De omsætter substraterne: eddikesyre, propionat, glukose og aminosyrer.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Almindelig i anlæg med kulsoffjernelse og industrianlæg med nitrifikation. Sjælden i anlæg med kvælstof og fosforfjernelse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB4
NOB4
Anammox4
Autotroph/mixotroph1
PAO124
GAO12
Aerob Heterotrof123
Nitratreduktion1234
Nitritreduktion124
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering123

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre12
Glukose12
Aminosyre12

Referencer

[1] Kragelund, Nielsen, Thomsen, Nielsen (2005): Ecophysiology of the filamentous Alphaproteobacterium Meganema perideroedes in activated sludge. FEMS Microbiol. Ecol. 54(1): 111-22. doi:10.1016/j.femsec.2005.03.002

[2] Kragelund, Kong, van der Waarde, Thelen, Eikelboom, Tandoi, et al. (2006): Ecophysiology of different filamentous Alphaproteobacteria in industrial wastewater treatment plants. Microbiology (Reading, Engl.) 152(Pt 10): 3003-12. doi:10.1099/mic.0.29249-0

[3] Thomsen, Blackall, de Muro, Nielsen, Nielsen (2006): Meganema perideroedes gen. nov., sp. nov., a filamentous alphaproteobacterium from activated sludge. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56(Pt 8): 1865-8. doi:10.1099/ijs.0.02916-0

[4] McIlroy, Lapidus, Thomsen, Han, Haynes, Lobos, et al. (2015): High quality draft genome sequence of Meganema perideroedes str. Gr1(T) and a proposal for its reclassification to the family Meganemaceae fam. nov. Stand Genomic Sci 10(): 23. doi:10.1186/s40793-015-0013-1

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.