Candidatus BrocadiaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnCandidatus Brocadia
Navnestatus
Navnestatus
Tom eller ukonfigureret indholdstype Tom eller ukonfigureret indholdstype
Andre navne

Taksonomi


16S gen kopinummer
# Genomer

Trådformende


Fluorescens mikroskopibillede af Brocadia (gul) i en biofilm andre bakterier er farvet grøn. Biofilmens overflade er øverst i billedet.


POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Brocadia er anammox bakterier, der findes i specifikke renseanlæg, som er designet til berigelse af anammox-bakterier f.eks. granule- eller biofilms-reaktorer, der behander rejectvand fra rådnetanke.

Vis alt

Diversitet

To arter er blevet beskrevet: "Ca. B. fulgida" og "Ca. B. anammoxidans". Diversiteten af anammox bakterier i renseanlæg er formentlig større end Brocadia og inkluderer formentlig også den beslægtede slægt "Candidatus Kuenenia stuttgartiensis".

Fysiologi

Anammox bakterier. Brocadia kan reducere ammonium og nitrit til frit kvælstof (N2). De kan også udnytte kulstofkilder som eddikesyre, format, propionat, monomethylamin og dimetylamin.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Brocadia findes i specifikke renseanlægsprocesser, der er designet til at berige anammox-bakterier f.eks. granule-anlæg og biofilm-reaktorer, der behandler rejectvand fra rådnetanke.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Substratudnyttelse

Eddikesyre
Glukose
Aminosyre

Referencer

[1] Kragelund, Levantesi, Borger, Thelen, Eikelboom, Tandoi, et al. (2007): Identity, abundance and ecophysiology of filamentous Chloroflexi species present in activated sludge treatment plants. FEMS Microbiol. Ecol. 59(3): 671-82. doi:10.1111/j.1574-6941.2006.00251.x

Skjul detaljer

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.