BrocadiaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnBrocadia
NavnestatusC
NavnestatusCandidate
Andre navne
NCBI taksonomi ID380240

Taksonomi

DomæneBacteria
FamilieBrocadiaceae

16S gen kopinummer
# Genomer2456

Trådformende


Fluorescens mikroskopibillede af Brocadia (gul) i en biofilm andre bakterier er farvet grøn. Biofilmens overflade er øverst i billedet. - Kilde:1

AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Brocadia er anammox bakterier, der findes i specifikke renseanlæg, som er designet til berigelse af anammox-bakterier f.eks. granule- eller biofilms-reaktorer, der behander rejectvand fra rådnetanke.

Vis alt

Diversitet

To arter er blevet beskrevet: "Ca. B. fulgida" og "Ca. B. anammoxidans". Diversiteten af anammox bakterier i renseanlæg er formentlig større end Brocadia og inkluderer formentlig også den beslægtede slægt "Candidatus Kuenenia stuttgartiensis".

Fysiologi

Anammox bakterier. Brocadia kan reducere ammonium og nitrit til frit kvælstof (N2). De kan også udnytte kulstofkilder som eddikesyre, format, propionat, monomethylamin og dimetylamin.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Brocadia findes i specifikke renseanlægsprocesser, der er designet til at berige anammox-bakterier f.eks. granule-anlæg og biofilm-reaktorer, der behandler rejectvand fra rådnetanke.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB10278
NOB9
Anammox271027811
Autotroph/mixotroph312132
PAO
GAO
Aerob Heterotrof27
Nitratreduktion2
Nitritreduktion21027811
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre10
Glukose10
Aminosyre

Referencer

[1] Kindaichi, Tsushima, Ogasawara, Shimokawa, Ozaki, Satoh, et al. - In situ activity and spatial organization of anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria in biofilms. - Appl. Environ. Microbiol. 73(15): 4931-9. doi:10.1128/AEM.00156-07

[2] Kartal, van Niftrik, Rattray, van de Vossenberg, Schmid, Sinninghe Damsté, et al. - Candidatus 'Brocadia fulgida': an autofluorescent anaerobic ammonium oxidizing bacterium. - FEMS Microbiol. Ecol. 63(1): 46-55. doi:10.1111/j.1574-6941.2007.00408.x

[3] Schmid, Twachtmann, Klein, Strous, Juretschko, Jetten, et al. - Molecular evidence for genus level diversity of bacteria capable of catalyzing anaerobic ammonium oxidation. - Syst. Appl. Microbiol. 23(1): 93-106. doi:10.1016/S0723-2020(00)80050-8

[4] - NCBI genome database, NCBI id 380240 -

[5] Ferousi, Speth, Reimann, Op den Camp, Allen, Keltjens, et al. - Identification of the type II cytochrome c maturation pathway in anammox bacteria by comparative genomics. - BMC Microbiol. 13(): 265. doi:10.1186/1471-2180-13-265

[6] Oshiki, Shinyako-Hata, Satoh, Okabe - Draft Genome Sequence of an Anaerobic Ammonium-Oxidizing Bacterium, "Candidatus Brocadia sinica". - Genome Announc 3(2): . doi:10.1128/genomeA.00267-15

[7] Jetten, Wagner, Fuerst, van Loosdrecht, Kuenen, Strous, et al. - Microbiology and application of the anaerobic ammonium oxidation ('anammox') process. - Curr. Opin. Biotechnol. 12(3): 283-8.

[8] Hu, Zheng, Tang, Chen, van der Biezen, Zhang, et al. - Identification and quantification of anammox bacteria in eight nitrogen removal reactors. - Water Res. 44(17): 5014-20. doi:10.1016/j.watres.2010.07.021

[9] Gori, Tringe, Kartal, Marchiori, Machiori, Jetten, et al. - The metagenomic basis of anammox metabolism in Candidatus 'Brocadia fulgida'. - Biochem. Soc. Trans. 39(6): 1799-804. doi:10.1042/BST20110707

[10] Laureni, Weissbrodt, Szivák, Robin, Nielsen, Morgenroth, et al. - Activity and growth of anammox biomass on aerobically pre-treated municipal wastewater. - Water Res. 80(): 325-36. doi:10.1016/j.watres.2015.04.026

[11] - Kartal Et Al 2004 -

[12] Wagner, Nielsen, Loy, Nielsen, Daims - Linking microbial community structure with function: fluorescence in situ hybridization-microautoradiography and isotope arrays. - Curr. Opin. Biotechnol. 17(1): 83-91. doi:10.1016/j.copbio.2005.12.006

[13] Schmid, Maas, Dapena, van de Pas-Schoonen, van de Vossenberg, Kartal, et al. - Biomarkers for in situ detection of anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria. - Appl. Environ. Microbiol. 71(4): 1677-84. doi:10.1128/AEM.71.4.1677-1684.2005

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.