HaliscomenobacterHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnHaliscomenobacter
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID2349

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer2
# Genomer167

Trådformende
Trådformende


Scanning elektron mikroskopibillede af H. hydrossis. - Kilde:2

Aerob heterotrof

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Haliscomenobacter vokser som "nåle-lignende" tråde, der stikker ud fra slamflokkene. De er almindelige i renseanlæg og kan være impliceret i dårlig bundfældning.

Vis alt

Fysiologi

Kan bl.a. udnytte substraterne: Glukose, glukosamin, laktose, sukrose og stivelse. Hydrolyserer stivelse og gelatine.

Kontrolmetode

H. hydrosis kan i nogle tilfælde bekæmpes ved at øge iltkoncentrationen og næringsstofkoncentrationen i procestanken.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Kan være impliceret i dårlig bundfældning og skumdannelse.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO4
GAO43
Aerob Heterotrof43
Nitratreduktion4
Nitritreduktion4
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering43

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre4
Glukose4
Aminosyre

Referencer

[1] - Seviour Nielsen -

[2] - Mulder And Deinema 2006 -

[3] van Veen, van der Kooij, Geuze, van der Vlies - Investigations on the sheathed bacterium Haliscomenobacter hydrossis gen.n., sp.n., isolated from activated sludge. - Antonie Van Leeuwenhoek 39(2): 207-16.

[4] Kragelund, Levantesi, Borger, Thelen, Eikelboom, Tandoi, et al. - Identity, abundance and ecophysiology of filamentous bacteria belonging to the Bacteroidetes present in activated sludge plants. - Microbiology (Reading, Engl.) 154(Pt 3): 886-94. doi:10.1099/mic.0.2007/011684-0

[5] Schauer, Hahn - Diversity and phylogenetic affiliations of morphologically conspicuous large filamentous bacteria occurring in the pelagic zones of a broad spectrum of freshwater habitats. - Appl. Environ. Microbiol. 71(4): 1931-40. doi:10.1128/AEM.71.4.1931-1940.2005

[6] - NCBI genome database, NCBI id 2349 -

[7] Daligault, Lapidus, Zeytun, Nolan, Lucas, Del Rio, et al. - Complete genome sequence of Haliscomenobacter hydrossis type strain (O). - Stand Genomic Sci 4(3): 352-60. doi:10.4056/sigs.1964579

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.