TetrasphaeraHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnTetrasphaera
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID99479

Taksonomi

DomæneBacteria
SlægtTetrasphaera

16S gen kopinummer1-2
# Genomer3310

Trådformende
Trådformende


FISH- billede af Tetrasphaera-PAO i aktivt slam. Bacteria er farvet grøn og FISH-billedet viser de forgrende stave (cirkler) og tråde (firkanter) hybridiseret med proben Tet2-174. Gule cells er med både rød og grøn. Skala = 10 µm. - Kilde:1

PAO
Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Fermentering

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

De fleste Tetrasphaera er PAO, denitrifikanter og fermenterende. De har forskelligt udseende, nogle er trådformende f.eks. er Eikelboom "Nostcoida limicola II" formentlig en Tetrasphaera, men de forårsager sjældent skum eller bundfældnings problemer.

Vis alt

Diversitet

3 forskellige grupper i aktivt slam.

Fysiologi

De er metabolsk meget diverse; nogle er PAOer (BioP), alle fermenterer, nogle kan denitrificere og alle er aerob heterotrofe; de oplagrer ikke PHA som andre PAOer.

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Findes i renseanlæg med biologisk N og P-fjernelse. Kan være meget udbredt i danske anlæg med helt op til 30% af biomassen.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB3
NOB3
Anammox3
Autotroph/mixotroph
PAO1435
GAO4
Aerob Heterotrof14568111213
Nitratreduktion43568111213
Nitritreduktion43
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering793813

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre14
Glukose1479
Aminosyre14

Referencer

[1] Nguyen, Le, Hansen, Nielsen, Nielsen - High diversity and abundance of putative polyphosphate-accumulating Tetrasphaera-related bacteria in activated sludge systems. - FEMS Microbiol. Ecol. 76(2): 256-67. doi:10.1111/j.1574-6941.2011.01049.x

[2] Xia, Kong, Nielsen - In situ detection of starch-hydrolyzing microorganisms in activated sludge. - FEMS Microbiol. Ecol. 66(2): 462-71. doi:10.1111/j.1574-6941.2008.00559.x

[3] Kristiansen, Nguyen, Saunders, Nielsen, Wimmer, Le, et al. - A metabolic model for members of the genus Tetrasphaera involved in enhanced biological phosphorus removal. - ISME J 7(3): 543-54. doi:10.1038/ismej.2012.136

[4] Kong, Nielsen, Nielsen - Identity and ecophysiology of uncultured actinobacterial polyphosphate-accumulating organisms in full-scale enhanced biological phosphorus removal plants. - Appl. Environ. Microbiol. 71(7): 4076-85. doi:10.1128/AEM.71.7.4076-4085.2005

[5] Onda, Takii - Isolation and characterization of a Gram-positive polyphosphate-accumulating bacterium. - J. Gen. Appl. Microbiol. 48(3): 125-33.

[6] Maszenan, Seviour, Patel, Schumann, Burghardt, Tokiwa, et al. - Three isolates of novel polyphosphate-accumulating gram-positive cocci, obtained from activated sludge, belong to a new genus, Tetrasphaera gen. nov., and description of two new species, Tetrasphaera japonica sp. nov. and Tetrasphaera australiensis sp. nov. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 50 Pt 2(): 593-603. doi:10.1099/00207713-50-2-593

[7] Nielsen, Nguyen, Meyer, Nielsen - Identification of glucose-fermenting bacteria in a full-scale enhanced biological phosphorus removal plant by stable isotope probing. - Microbiology (Reading, Engl.) 158(Pt 7): 1818-25. doi:10.1099/mic.0.058818-0

[8] Osman, Moissl, Hosoya, Briegel, Mayilraj, Satomi, et al. - Tetrasphaera remsis sp. nov., isolated from the Regenerative Enclosed Life Support Module Simulator (REMS) air system. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57(Pt 12): 2749-53. doi:10.1099/ijs.0.65137-0

[9] Kong, Xia, Nielsen - Activity and identity of fermenting microorganisms in full-scale biological nutrient removing wastewater treatment plants. - Environ. Microbiol. 10(8): 2008-19. doi:10.1111/j.1462-2920.2008.01617.x

[10] - NCBI genome database, NCBI id 99479 -

[11] Ishikawa, Yokota - Reclassification of Arthrobacter duodecadis Lochhead 1958 as Tetrasphaera duodecadis comb. nov. and emended description of the genus Tetrasphaera. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56(Pt 6): 1369-73. doi:10.1099/ijs.0.02984-0

[12] McKenzie, Seviour, Schumann, Maszenan, Liu, Webb, et al. - Isolates of 'Candidatus Nostocoida limicola' Blackall et al. 2000 should be described as three novel species of the genus Tetrasphaera, as Tetrasphaera jenkinsii sp. nov., Tetrasphaera vanveenii sp. nov. and Tetrasphaera veronensis sp. nov. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56(Pt 10): 2279-90. doi:10.1099/ijs.0.63978-0

[13] Hanada, Liu, Shintani, Kamagata, Nakamura - Tetrasphaera elongata sp. nov., a polyphosphate-accumulating bacterium isolated from activated sludge. - Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 52(Pt 3): 883-7. doi:10.1099/00207713-52-3-883

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.