SkermaniaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnSkermania
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID59613

Taksonomi

DomæneBacteria
FamilieNocardiaceae
SlægtSkermania

16S gen kopinummer
# Genomer0

Trådformende
Trådformende


Fasekontrast billede af Skermania fra en skumprøve fra et fuldskala rensenlæg. - Kilde:2

Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Skermania er forgrenede tråde. Kan være impliceret i skumdannelse.

Vis alt

Diversitet

Skermania piniformis, og mange andre morfotyper, alle danner forgrenede tråde.

Fysiologi

Aerob heterotrof, nogle kan denitrificere under anoxiske forhold; omsætter langkædede fedtsyrer, glycerol (fedt), eddikesyre og propionat.

Kontrolmetode

Skermania kan i nogle tilfælde kontrolleres ved dosering med en blanding af calcium-klorid og polymer kaldet FEX-120 (Kemira).

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Almindelig i anlæg med kulstoffjernelse og i industrianlæg med nitrifikation; sjælden i anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Kan i høj udbredelse forårsage problematisk skumdannelse i renseanlæg.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof1243
Nitratreduktion1243
Nitritreduktion4
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre124
Glukose124
Aminosyre124

Referencer

[1] Kragelund, Remesova, Nielsen, Thomsen, Eales, Seviour, et al. - Ecophysiology of mycolic acid-containing Actinobacteria (Mycolata) in activated sludge foams. - FEMS Microbiol. Ecol. 61(1): 174-84. doi:10.1111/j.1574-6941.2007.00324.x

[2] Eales, Nielsen, Seviour, Nielsen, Seviour - The in situ physiology of Skermania piniformis in foams in Australian activated sludge plants. - Environ. Microbiol. 8(10): 1712-20. doi:10.1111/j.1462-2920.2006.01107.x

[3] Chun, Blackall, Kang, Hah, Goodfellow - A proposal to reclassify Nocardia pinensis Blackall et al. as Skermania piniformis gen. nov., comb. nov. - Int. J. Syst. Bacteriol. 47(1): 127-31. doi:10.1099/00207713-47-1-127

[4] - Eales Et Al 2005 -

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.