GordoniaHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnGordonia
NavnestatusA
NavnestatusApproved
Andre navne
NCBI taksonomi ID2053

Taksonomi

DomæneBacteria
FamilieNocardiaceae
SlægtGordonia

16S gen kopinummer2-3
# Genomer355

Trådformende
Trådformende


Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Gordonia er forgrenede tråde. Kan være involveret i skumdannelse.

Vis alt

Diversitet

Gordonia amare, og mange forskellige morfotyper, alle er forgrenede tråde.

Fysiologi

Aerobe og heterotrofe. Nogle kan denitrificere og reducere nitrat eller nitrit. Udnytter langkædede fedtsyrer, glycerol (lipider), eddikesyre, propionat, men sjældent glukose.

Kontrolmetode

Gordonia kan i nogle tilfælde kontrolleres ved dosering med en blanding af calcium-klorid og polymer kaldet FEX-120 (Kemira).

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Almindelig i anlæg med kulstoffjernelse og i industrianlæg med nitrifikation; sjælden i anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Kan i høj udbredelse forårsage problematisk skumdannelse i renseanlæg.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof237
Nitratreduktion2378
Nitritreduktion3
Anden Anaerob Aktivitet
Fermentering

Udbredelse i anlæg

Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg

Substratudnyttelse

Eddikesyre23
Glukose23
Aminosyre2

Referencer

[1] - Seviour Nielsen -

[2] Kragelund, Remesova, Nielsen, Thomsen, Eales, Seviour, et al. - Ecophysiology of mycolic acid-containing Actinobacteria (Mycolata) in activated sludge foams. - FEMS Microbiol. Ecol. 61(1): 174-84. doi:10.1111/j.1574-6941.2007.00324.x

[3] Carr, Eales, Seviour - Substrate uptake by Gordonia amarae in activated sludge foams by FISH-MAR. - Water Sci. Technol. 54(1): 39-45.

[4] de los Reyes, Ritter, Raskin - Group-specific small-subunit rRNA hybridization probes to characterize filamentous foaming in activated sludge systems. - Appl. Environ. Microbiol. 63(3): 1107-17.

[5] - NCBI genome database, NCBI id 2053 -

[6] de los Reyes, de los Reyes, Hernandez, Raskin - Quantification of Gordona amarae strains in foaming activated sludge and anaerobic digester systems with oligonucleotide hybridization probes. - Appl. Environ. Microbiol. 64(7): 2503-12.

[7] Goodfellow, Chun, Stubbs, Tobili - Transfer of Nocardia amarae Lechevalier and Lechevalier 1974 to the genus Gordona as Gordona amarae comb. nov. - Lett. Appl. Microbiol. 19(6): 401-5.

[8] - Goodfellow 2014 -

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.