MicrothrixHar vi glemt nogetFortæl os

Genus navnMicrothrix
Navnestatus
Navnestatus
Tom eller ukonfigureret indholdstype Tom eller ukonfigureret indholdstype
Andre navne

Taksonomi

DomæneBacteria

16S gen kopinummer
# Genomer

Trådformende


Gram positiv Microthrix parvicella fra et konventionelt aktivt slam anlæg. Bar = 10 ?m.

Aerob heterotrof

POSNEGVariabelIkke vurderet

Beskrivelse

Microthrix er trådformende bakterier, der kan forårsage bundfældningsproblemer og skumdannelse og er formentlig de mest problematiske bakterier i renseanlæg. De kan ofte kontrolleres ved tilsættelse af poly-aluminium forbindelser.

Vis alt

Diversitet

"Ca. M. parvicella", er den almindelige Microthrix i renseanlæg; "Ca. M. calida" (tyndere tråd, sjælden).

Fysiologi

Microthrix er aerobe heterotrofe bakterier, som også kan reducere nitrat under anoxiske forhold. De omsætter langkædede fedtsyrer og kan oplagre lipider i cellerne. De udskiller lipaser til omgivelserne. De oplagerer polyfosfat. Gror ikke under anaerobe forhold.

Kontrolmetode

Microthrix kontrolleres ved dosering med polyaluminium chlorid (f.eks. PAX-15).

Udbredelse og anlægs/proces-forhold

Microthrix forårsager generende bundfældningsproblemer og skumdannelse. De kan danne flydeslam på både procestanke og efterklaringstanke. Deres celler er vandskyende og flyder ovenpå vandet. Dette er især et problem ved temperaturer på omkring 12C om foråret og efteråret.

Funktion

 Aktivt slamLaboratorie
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob Heterotrof
Nitritreduktion
Fermentering

Referencer

Skjul detaljer
comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.