Søg

Søg   

Viser  1 - 10  enheder af  59 - Vis som:TabelphylogenetiskBacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Rhodocyclales
Rhodocyclaceae
Candidatus Accumulibacter
Dechloromonas
Sulfuritalea
Thauera
Thauera (A)
Uliginosibacterium
Zoogloea
Zoogloea (A)
Burkholderiales
Burkholderiaceae
Limnobacter
Comamonadaceae
Limnohabitans
Rhodoferax
Nitrosomonadales
Nitrosomonadaceae
Nitrosomonas
Nitrosospira
Gallionellaceae
Candidatus Nitrotoga
Nitrotoga (C)
Gammaproteobacteria
Pseudomonadales
Moraxellaceae
Acinetobacter
Psychrobacter
Xanthomonadales
"Competibacteraceae"
Candidatus Competibacter
Xanthamonadaceae
Dokdonella
Thermomonas
Oceanospirillales
Halomonadaceae
Candidatus Accumulimonas
Halomonas (C)
Thiotrichales
Thiotrichaceae
Thiothrix
Thiothrix (A)
Alphaproteobacteria
Rhodobacterales
Rhodobacteraceae
Amaricoccus
Pseudorhodobacter
Rhodospirillales
Rhodospirillaceae
Defluviicoccus
Rhizobiales
Hyphomicrobiaceae
Hyphomicrobium
Meganemaceae
Meganema
Meganema (A)
Phyllobacteriaceae
Mesorhizobium
Bradyrhizobiaceae
Nitrobacter
Sphingomonadales
Sphingomonadaceae
Novosphingobium
Sphingopyxis
Zymomonas
Zymomonas (A)
Deltaproteobacteria
Myxococcales
Polyangiaceae
Byssovorax
Sorangium
Sorangium (A)
Haliangiaceae
Haliangium
Nannocystaceae
Nannocystis
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinomycetales
Actinomycetaceae
Actinobaculum
Bifidobacteriales
Bifidobacteriaceae
Bifidobacterium
Corynebacteriales
Dietziaceae
Dietzia
Dietzia (A)
Nocardiaceae
Gordonia
Gordonia (A)
Skermania
Skermania (A)
Mycobacteriaceae
Mycobacterium
Propionibacteriales
Nocardioidaceae
Nocardioides
Propionibacteriaceae
Propionicimonas
Micrococcales
Intrasporangiaceae
Tetrasphaera
Thermoleophilia
Solirubrobacterales
Conexibacteraceae
Conexibacter
Acidimicrobiia
Acidimicrobiales
Iamiaceae
Iamia
Iamia (A)
"Microthricaceae"
Candidatus Microthrix
Chloroflexi
Anaerolineae
Anaerolineales
Anaerolinaceae
Anaerolinea
SJA-15
1-20
1-20
Candidatus Sarcinathrix
Planctomycetes
Planctomycetacia
Brocadiales
Brocadiaceae
Candidatus Brocadia
Brocadia (C)
Planctomycetales
Planctomycetaceae
Candidatus Nostocoida
Bacteroidetes
Sphingobacteriia
Sphingobacteriales
Saprospiraceae
Candidatus Epiflobacter
Haliscomenobacter
QEDR3BF09
QEDR3BF09 (U)
Chitinophagaceae
Ferruginibacter
Acidobacteria
Holophagae
Holophagales
Holophagaceae
Geothrix
Geothrix (A)
Nitrospirae
Nitrospira
Nitrospirales
Nitrospiraceae
Nitrospira
Cyanobacteria
Melainabacteria
"Obscuribacteriales"
"Obscuribacteraceae"
Candidatus Obscuribacter
Candidate division TM7
Unknown Class
Unknown Order
Unknown Family
Candidatus Saccharimonas
Firmicutes
Bacilli
Lactobacillales
Streptococcaceae
Streptococcus
Carnobacteriaceae
Trichococcus
Navn Phylum AOB NOB PAO GAO Aerob heterotrof Nitritreduktion
Accumulibacter Proteobacteria
Acinetobacter Proteobacteria
Actinobaculum Actinobacteria
Amaricoccus Proteobacteria
Anaerolinea Chloroflexi
Bifidobacterium Actinobacteria
Brocadia Planctomycetes
Byssovorax Proteobacteria
Competibacter Proteobacteria
Conexibacter Actinobacteria

POSNEGVariabelIkke vurderet

Vis     Resultater per side. Vis side:   1   2   3   4   5   6  


Vælg kolonner

Hoveddata Taksonomi Tekster (kun eksport) Udbredelse i anlæg Substratudnyttelse Funktion Celleform
Navn
Navnestatus
Andre navne
16S gen kopinummer
# Genomer
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus
Beskrivelse
Diversitet
Fysiologi
Kontrolmetode
Udbredelse og anlægs/proces-forhold
Permanent udbredt i DK
Transient udbredt i DK anlæg
Eddikesyre
Glukose
Aminosyre
AOB
NOB
Anammox
Autotroph/mixotroph
PAO
GAO
Aerob heterotrof
Nitratreduktion
Nitritreduktion
Anden anaerob aktivitet
Fermentering
Trådformende


comments powered by Disqus

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.