Dyr i renseanlæg

Dyr er meget større end bakterierne (3-1000 gange større).

I renseanlæg kan man finde både encellede dyr (protozoer) og flercellede dyr (Metazoer).

I alt udgør dyrene mindre end 1-2% af den samlede biomasse i aktivt slam.

Dyrene gror langsomt og er derfor særligt tilstede i anlæg med lang slamalder. Dyrene lever af at græsse på slamflokkene.

Hvis både de enkeltecellede og flercellede dyr pludselig forsvinder fra slammet er det enten et udtryk for giftige forbindelser i det indløbende spildevand, ekstreme pH-værdier eller lave koncentrationer af opløst ilt i beluftningstanken.

Encellede dyr

 

Ciliater

- Fastsiddende

- Kravlende

- Fritsvømmende

Flagellater

 

 
Amøber

- Skalamøber

- Amøber uden skal

Andre

- Heliozoa

Flercellede dyr

 

- Hjuldyr

- Bjørnedyr

- Nematoder

- Børsteorme

 


MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.